top of page

Näin hakukoneoptimointiprojekti etenee - Askel askeleelta parempaan näkyvyyteen hakukoneissa

Hakukoneoptimointia tehdään hyvin usein projekteissa, ainakin silloin kun kyse on pidempiaikaisesta kehitystyöstä.

Se mitä pakettiin kuuluu, saattaa vaihdella merkittävästikin toimittajasta ja toteutuksesta riippuen. Projektin kokoon vaikuttaa aina se, mikä on käytettävissä oleva budjetti, resurssit ja tarpeet sekä tavoitteet. Tässä artikkelissa esittelen kokonaisvaltaisen hakukoneoptimoinninprojektin askeleet, joilla toteutan jatkuvat hakukoneoptimointiprojektit.


työskentely tietokoneella ja puhelimella

Milloin kannattaa toteuttaa hakukoneoptimointiprojektina?


Kokonaisvaltainen SEO-projekti on hyvä valinta silloin, kun tarvitaan sivustolle merkittävästi lisää näkyvyyttä ja kävijöitä. Se voi olla oikea valinta myös silloin, kun halutaan parantaa yrityksen menestystä kilpailutilanteessa. Jos siis kilpailijat ovat onnistuneet saamaan huomattavasti enemmän liikennettä ja näkyvyyttä sivustolleen.


Kokonaisvaltainen SEO-projekti auttaa sivuston näkyvyyden kasvattamisessa, saa sivustolle lisää liikennettä ja näiden kautta myös näkyy usein euroina myynnissä. Myös brändin rakentaminen tai auktoriteetin kasvattaminen saattavat olla tekijöitä, jolloin kokonaisvaltaisesta hakukoneoptimoinnista voidaan saada merkittävä hyöty.


Paikallista ja kohdennettua näkyvyyttä ei myöskään kannata unohtaa.


Sivustojen uudistuksen yhteydessä voidaan välttyä monelta murheelta, kun hakukoneoptimointi on huomioitu jo ennen kuin uudistusta aletaan toteuttamaan. Jos mietit tarvitsetko sivuillesi hakukoneoptimointia, ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä tilanteesi.


Mistä hakukoneoptimointiprojekti lähtee liikkeelle?


Jokainen hakukoneoptimointiprojekti on yksilöllinen, sillä harvoin on olemassa kahta yritystä, jotka ovat täsmälleen samoissa lähtökohdissa ja joilla on täsmälleen samat tavoitteet. Projektin alussa siis tarkastellaan sitä, mikä on verkkosivujen SEOn nykytila. Ennen varsinaista projektin aloitusta määritellään myös ne tavoitteet, jotka projektin aikana halutaan saavuttaa. Tavoitteiden yhteydessä määritellään myös se, millä mittareilla tuloksia seurataan. Mittarit voivat olla tiettyjen avainsanojen sijoitukset hakutuloksissa tai vaikkapa sivuston kävijöiden määrä tai myynnin kasvu. Tavoitteiden asettelussa ja mittareiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että tavoitteet ovat realistiset ja tulosten saaminen saattaa kestää kuukausia, tavoitteista riippuen.


Avainsanatutkimus on SEOprojektin kivijalka


Nykytilan selvittämisen ja tavoitteiden asettamisen jälkeen tehdään avainsanatutkimus. Tämä on tärkeä osa hakukoneoptimointiprojektia, oikeastaan koko työn kivijalka.

Avainsanatutkimuksella saadaan arvokasta tietoa siitä, millä hakusanoilla kohdeyleisösi hakee tietoa, tuotteita tai palveluita, joita yrityksesi tarjoaa. Se auttaa ymmärtämään paremmin kohdeyleisöä ja saattaa parhaimmassa tapauksessa auttaa löytämään uusia kohderyhmiä.


SEO strategia ja sisältöstrategia perustuvat avainsanatutkimukseen. Pystyt kohdentamaan sisältöstrategian oikealle kohdeyleisölle ja luomaan sisältöä, jolla tavoitat oikean yleisön oikeilla termeillä.


Sivuston optimoinnissa avainsanatutkimuksella on keskeinen merkitys, sillä se auttaa optimoimaan sivustoa teknisesti ja sisällön kautta. Kun tiedetään, mitä hakusanoja hakukoneissa käytetään, voidaan sivuston metadata optimoida niin, että sijoituksesi hakukoneissa nousee oikeilla sanoilla ja termeillä.


Tiedä mitä kilpailijasi tekevät


Hakukoneoptimoinnissa tarkastellaan myös kilpailijoita. Kokonaisvaltainen SEO-projekti sisältää kilpailija-analyysin, jotta saat tietoa siitä, mitä ja miten kilpailijasi toimivat, millainen kilpailutilanne on ja miten voit erottautua kilpailijoistasi. Avainsanatutkimusta hyödynnetään myös kilpailija-analyysissa.


Kun tiedät, millä sanoilla ja termeillä tavoitat asiakkaasi verkossa ja miten kilpailijat toimivat, sinulla on tarkat ja laajat tiedot siitä, miten voit kehittää omaa toimintaasi ja näkyvyyttäsi.


Kilpailija-analyysin kautta voidaan tunnistaa myös uusia mahdollisuuksia, saavuttaa kilpailuetua ja kehittää omaa markkinoinnin ja myynnin strategiaa.


Sivuston tekninen optimointi


Pelkkä avainsanojen selvittäminen ja sisällön suunnittelu eivät riitä, kun halutaan tehdä hakukoneoptimointia tehokkaasti. Sivuston latautumisnopeus on yksi merkittävä tekijä, joka voi vaikuttaa siihen, päätyvätkö ihmiset sivustollesi vai eivät.


Teknisen optimoinnin tehtävänä on varmistaa, että sivusto latautuu nopeasti myös mobiilissa, URL-rakenne on optimoitu, sivut indeksoituvat eli näkyvät hakukoneissa ja niin edelleen.


Tekninen hakukoneoptimointi on merkittävä tekijä siinä miten sivut löytyvät hakukoneista, tai löytyvätkö ollenkaan. Kokonaisvaltainen hakukoneoptimointi huomioi myös tämän kokonaisuuden ja tarjoaa siihen ratkaisut.


Hakukoneoptimoitu sisältö


Google on julkisesti kertonut, että se tarkastelee sisällön laatua ja hyvällä, laadukkaalla sisällöllä varustetut sivut nousevat hakutuloksissa kärkeen. Sisältö on siis yksi tärkeimmistä hakukoneoptimoinnin osa-alueista. Sisällön näkökulmasta olennaista on se, että käytetään oikeita hakusanoja, sijoitellaan hakusanat oikein ja että oikeat elementit ovat oikeissa paikoissa.


Hakukoneoptimoinnin projektissa sisällön suhteen tehdään suunnitelma, mitä tehdään, miksi ja milloin. Hyvin suunniteltu ja toteutettu sisältö saa sivuston näkymään hakukoneissa ja se sitouttaa oikeaa kohdeyleisöä.


Linkkien rakentaminen


Laadukas sisältö sivuillasi saa muut lisäämään linkkejä omilta sivuiltaan sinun sivustollesi. Korkealaatuiset, luotettavilta sivustoilta tehdyt linkit, backlinkit, ovat tehokas keino lisätä sivustosi auktoriteettia ja parantaa hakukonenäkyvyyttä.


Linkkejä hankkiessa kannattaa muistaa, että koskaan ei kannata lähteä ostamaan linkkejä, koska ostetuilla linkeillä voit tuhota sivustosi näkyvyyden hetkessä.


Yhteistyökumppaneilta,asiakkailta ja vaikkapa tapahtumista saatat saada hyviä toimivia linkkejä, jotka tuovat sinulle asiakkaita vuosienkin päästä.


Seuranta ja tulosten analysointi


Projektissa saavutettuja tuloksia seurataan ja analysoidaan säännöllisesti. Erilaiset analysointityökalut antavat arvokasta tietoa siitä, miten hakukoneoptimoinnissa on onnistuttu tai pitääkö kehittää jotakin.


Google Analytics ja Google Search Console ovat esimerkki tehokkaista työkaluista , joilla voi seurata sivuston liikenteen kehittymistä, konversiota sekä muita mittareita, joiden avulla voidaan tehdä strategiaan tarvittavat muutokset aitoon dataan perustuen.


Jatkuva optimointi


Trendit muuttuvat, hakukoneiden algoritmit muuttuvat, asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu ja kilpailijat muuttavat toimintaansa. Monet ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen, miten sivusto näkyy hakukoneissa. Pysyäkseen mukana kilpailussa hakukoneoptimoinnin pitää olla jatkuva prosessi. Hyvin tehdyn pohjatyön perusteella voidaan tehdä suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti kehitystä hakukoneoptimoinnissa ja pysyä tulosten kärjessä.


Hakukoneoptimointi on investointi yritykseesi, joka tarjoaa tehokkaasti tuloksia pitkällä aikavälillä. Jatkuvalla projektilla takaat sen, että yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä, pystyy sopeutumaan muutoksiin ja pystyt sopeuttamaan strategiaasi muuttuvassa ympäristössä. 

Tarvitsetko apua hakukoneoptimoinnissa? Laita viestiä ja keskustellaan lisää.

67 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page